İşitsel işleme zorluğu, disleksi gibi öğrenme güçlükleri ile sıklıkla ilişkilendirilir. İşitsel işleme zorluğu, beyindeki işitme işlemleme merkezlerinin doğru bir şekilde çalışamamasından kaynaklanır ve birçok farklı belirtiye neden olabilir.

İşitsel işleme zorluğu olan öğrenciler, konuşmaları anlama ve takip etme konusunda güçlük yaşayabilirler. Bu, özellikle gürültülü ortamlarda veya birden fazla kişinin konuştuğu durumlarda daha belirgin olabilir. Öğrenciler ayrıca sözcükleri yanlış duyabilirler veya duydukları sözcükleri yanlış anlayabilirler.

İşitsel işleme zorluğu olan öğrenciler ayrıca işitme bellekleri konusunda da zorluk yaşayabilirler. İşitme belleği, kısa süreli işitsel bilgileri tutmak ve işlemek için kullanılan bellek türüdür. İşitsel işleme zorluğu olan öğrenciler, kelimelerin sırasını hatırlamada ve uzun sözcüklerin anlamını çıkarmada zorluk yaşayabilirler.

Diğer belirtiler arasında, öğrencilerin kelime telaffuzunda zorluk çekmeleri, sözcüklerin vurgusunu yanlış anlamaları ve dilin diğer alanlarında zayıf performans göstermeleri sayılabilir. İşitsel işleme zorluğu olan öğrenciler, okuma ve yazma konusunda da zorluklar yaşayabilirler, çünkü bu beceriler doğrudan işitsel işleme becerilerine dayanmaktadır.

Disleksi olan öğrencilerde, işitsel işleme zorluğunun diğer öğrenme güçlükleri ile birleşmesi yaygındır. Örneğin, işitsel işleme zorluğu olan bir öğrenci, okuma güçlükleri de yaşayabilir. Bu nedenle, disleksi tanısı alan öğrencilerin işitsel işleme becerileri de dahil olmak üzere tüm dil becerileri incelenmelidir. Bu, öğrencilerin uygun eğitim ve destek almalarını sağlamak için önemlidir.