Disleksi, öğrenme güçlükleri arasında en sık karşılaşılan öğrenme güçlüklerinden biridir. Disleksi, özellikle okuma ve yazma becerilerini etkiler. Disleksi olan kişiler, harf ve kelime tanıma becerilerinde, heceleme, okuma hızı, yazım ve dilbilgisi gibi alanlarda güçlük yaşarlar.

Disleksinin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak, disleksinin genetik, çevresel, bilişsel ve nörolojik faktörlerin kombinasyonundan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Disleksi olan kişilerin beyin yapıları, sözcükleri işleme ve harfleri tanıma becerilerinde farklılıklar gösterir.

Disleksinin türleri arasında, fonolojik disleksi, yüzey disleksi, hafıza disleksi ve motor disleksi bulunmaktadır. Fonolojik disleksi, harfleri ve heceleri tanıma konusunda zorluk yaşarken, yüzey disleksi, kelime tanıma ve okuma zorluklarına neden olur. Hafıza disleksi, kelime hatırlama ve heceleme ile ilgili sorunlar yaşarken, motor disleksi, yazma ve el becerileri ile ilgili sorunlara neden olur.

Disleksinin belirtileri, her yaşta görülebilir. Okuma ve yazma zorlukları, yazılı ve sözlü dilde bozukluklar, matematik problemleri çözmede zorluklar, hafıza sorunları, düşük özgüven ve düşük özsaygı gibi sorunlar, disleksi belirtileri arasında yer alır.

Disleksi tedavisi, kişinin ihtiyaçlarına ve güçlüklerine bağlı olarak değişebilir. Disleksinin tedavisi, bir uzman tarafından yapılması gereken detaylı bir değerlendirme ile başlar. Tedavi, özellikle okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan özel eğitim, psikolojik danışmanlık, ilaç tedavisi ve teknolojik araçlar kullanılarak yapılabilir.

Disleksi olan kişilerin aileleri, eğitimcileri ve toplumda farkındalığı artırmak, disleksi ile yaşayan kişilere destek olmak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapılmalıdır.