Disleksi tanısı koymak için kullanılan testler, öğrencilerin okuma, yazma ve matematik becerilerini ölçer. Bu testler, çocukların zorlandığı alanları belirlemek için kullanılır ve daha sonra uygun tedavi planları yapmak için kullanılabilir. Bu makalede, disleksi tanısı koymak için kullanılan testleri inceleyeceğiz.

  1. Okuma Testleri

Okuma testleri, çocukların okuma becerilerini ölçer. Bu testler, çocukların kelime tanıma, okuma anlama ve okuma hızlarını değerlendirir. Okuma testleri ayrıca, okuma ile ilgili sorunları belirlemek için kullanılan birkaç alt test içerebilir:

  1. Yazma Testleri

Yazma testleri, çocukların yazma becerilerini ölçer. Bu testler, çocukların harf ve kelime yazma becerilerini, yazılarının tutarlılığını ve yazım kurallarını uygulama yeteneklerini ölçer. Yazma testleri ayrıca, çocukların yazma ile ilgili sorunları belirlemek için kullanılan birkaç alt test içerebilir:

  1. Matematik Testleri

Matematik testleri, çocukların matematik becerilerini ölçer. Bu testler, çocukların sayılarla işlem yapma, problem çözme ve matematiksel kavramları anlama yeteneklerini ölçer. Matematik testleri ayrıca, matematik ile ilgili sorunları belirlemek için kullanılan birkaç alt test içerebilir:

Disleksi tanısı koymak için kullanılan testler, çocukların zorlandığı alanları belirlemeye yardımcı olabilir ve uygun tedavi planları yapmak için kullanılabilir.