Disleksi, okuma ve yazma becerilerinde güçlük yaşanması durumudur. Disleksinin türleri, okuma ve yazma süreçlerinde hangi becerilerde güçlük yaşandığına bağlı olarak farklılık gösterir. Fonolojik disleksi, yüzeysel disleksi ve karışık disleksi, disleksinin en yaygın üç türüdür.

Fonolojik Disleksi

Fonolojik disleksi, okuma sürecinde seslerin tanınmasında zorluk yaşanması durumudur. Bu tür disleksi olan bireyler, harfleri tanımakta zorluk çekerler ve kelimeleri seslerine ayıramazlar. Bunun nedeni, beynin dil işleme bölgelerindeki farklılıklar olabilir. Bu tür disleksinin nedeni, beyindeki dil işleme bölgelerindeki anormallikler olabilir. Fonolojik disleksi olan kişiler, okuma sürecinde harfleri seslere dönüştürmekte zorluk çekerler ve kelime anlamını anlamakta zorlanırlar.

Yüzeysel Disleksi

Yüzeysel disleksi, kelime tanıma sürecinde zorluk yaşanması durumudur. Bu tür disleksi olan bireyler, kelimeyi harflerine ayıramazlar ve kelimenin anlamını kavramakta zorlanırlar. Yüzeysel disleksi olan kişiler, kelimeyi tanıdıkları şekilde hatırlamaya çalışırlar ve anlamı çözümlemekte zorluk çekerler. Bu tür disleksinin nedeni, beynin dil işleme bölgelerindeki farklılıklar olabilir. Yüzeysel disleksi olan kişiler, kelimeyi anlamını hatırlayarak tanırlar, ancak kelimenin fonetik yapısını kavramakta zorlanırlar.

Karışık Disleksi

Karışık disleksi, hem fonolojik hem de yüzeysel disleksinin belirtilerini gösteren bir disleksi türüdür. Bu tür disleksi olan bireyler, kelime tanıma ve kelime anlamını kavramada zorluk çekerler. Bu disleksi türü, fonolojik ve yüzeysel disleksinin birleşimi olarak ortaya çıkabilir. Karışık disleksi olan kişiler, hem kelimeyi tanımakta hem de kelimenin anlamını kavramakta zorluk çekerler. Bu nedenle, okuma becerilerini geliştirmek için daha fazla çaba sarf etmeleri gerekebilir.